• YASAL UYARILAR
 • +90 532 651 42 63
 • YOL ARKADAŞLIĞI / COACHING
 • CEO’nuz NE İSTER?
 • HAREKET (MOTİVASYON) HARİTASI
 • İLETİŞİMİN SİNERJİSİ
 • İNSANLARI ANLAMA VE İNSANİ İLİŞKİLER
 • MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE İKNA
 • ÖZGÜVEN
 • ``BİZ BİR TAKIMIZ`` EĞİTİM
 • ETKİLİ SUNUM
 • BİREYSEL VE KURUMSAL İMAJ
 • ÖFKE (STRES) YÖNETİMİ
 • 3D DİNAMİKLERİ
 • VERİMLİLİK ve EKİP ÇALIŞMASI
 • KRİZ YÖNETİMİ
 • EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ
 • BEYİNSEL OKUMA
 • YENİLEŞİM (İNOVASYON)
 • ZAMAN VE ENERJİ YÖNETİMİ
 • DİKKAT EĞİTİMİ
 • SAĞLIK MERKEZİ
 • KENDİNE DOĞRU YÜRÜMEK

Yaşam Koçluğu/ Life Coaching tüm dünyada oldukça rağbet gören bir iş alanı haline gelmiştir. Koçluk sisteminden,   tepe bürokratlardan, yıldız sporculara, sanatçılara kadar çok geniş yelpazede insanlar faydalanmaktadır. Kişilerin şu anki durumu ile olmak istedikleri durum arasındaki mesafeyi kapatan bu sistem, kişileri arzuladıkları geleceğe taşımada etkili bir yoldur.

Köklü ve yenileşimci ( inovatif) eylem planlarını hayata geçirmek için yapılan yol arkadaşlığı demektir.

“İstenilen Ne?-  Ne yapmak gerekiyor? ” bölümünü farkındalık ve gelişim sağlayarak araştıran sistemler bütünüdür.

Şirketi geleceğe taşıyacak liderleri yetiştirmede destek almak için; ya da şirkette yaşanan kriz durumlar, birleşmeler, küçülmeler, değişimler sırasında bu değişimi daha rahat yönetebilmek konusunda Coaching sisteminden yararlanıyorlar.

Alan yelpazesi oldukça geniş olan sistemde:

Kariyer Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Kurumsal Takım Koçluğu

İlişkilerler Koçluğu (evlilik, ebeveyn ve aile danışmanlığı)

Sağlık Koçluğu

Fianas Koçluğu

Spor Koçluğu (Birey-Takım)

Eğitim ( Sınav Kaygısı, Dikkat Eksikliği ) gibi hayatın her alanında hizmet verilmektedir. 

CEO’lara koçluk yaparken, işinde başarılı olmalarını sağlayan davranış, tutum, karar mekanizmalarının çalışanlar tarafından anlaşılabilmesi, toplam kaliteyi ve sürdürülebilinir gelişmeyi sağlamaktadır.

BÜYÜK ZAMAN KAYIPLARINA HATTA KRİZLERE YOL AÇABİLECEK YANLIŞ ANLAMA VE ANLAŞILMALARI ÖNGÖRME KABİLİYETİNİ YÜKSELTİR,  ORTADAN KALDIRIR.

Çalışma arkadaşlarının ve yöneticinin algı ve bakış açılarını öğrenirken kendi beyin işleyişini fark eden birey, kendi sektörü ve de dünyanın yakın ve uzak vadede nelere ihtiyaç duyabileceğini bildiğinde iyi bir motivasyon oluşturur.

AMAÇ:

Liderin istediği hedefleri çalışma arkadaşlarına aktarmak ve buna öncülük ederek lideri ayrıntılardan kurtarmak sureti ile zaman kazandırarak, değişim-etkileşim sürecini hızlandırmak.

Kimleri nelerin harekete geçireceğini bilirseniz sihir yaratırsınız.

Sonuçlar doğru eylemlerin, doğru zamanda koordine edilmesiyle ortaya çıkar. Dikkat ve enerji isteyen her işte, verimi engelleyici faktörleri aşmak, kaliteli sonuçlar getirecektir. Başarılı, kontrollü ve sevgi dolu iletişimler performans standartlarını yükseltecektir.

Yaşam kalitesini yükseltmek isteyen, anlamak ve anlaşılmak isteyen,

“- Neden anlamıyor? —Neden söylediğim anlaşılmıyor? ” sorularına zaman ayıran herkesin amacı etkili iletişim kurmaktır.

İletişimi etkileyici kılmak bir kimlik göstergesidir.

Karşı taraf ne anlıyorsa o kadarsınızdır. Bu durum, sorumluluğun büyük bölümünü mesaj iletilen kişiden çok, iletene yükler…

Konuşma düşüncelerin çeşitli renkte, derinlikte verilerek sesler yolu ile beslenmesidir. Ses bilgisi algıda ahengi, söz bilgisi satır aralarında nelerin olduğunun farkına varılmasını sağlar. Beden dili ses ve söz daha başlamadan iletişimde etkiyi kazandırır. İlk 30 saniye bu sürece yön vermektedir.

Tüm bu bölümlerin bir arada olmasının yaratacağı sinerji, doğabilecek yanlış anlama ve anlaşılmaların ortadan kaldırılmasını ve iletişimde başarıyı, kontrolü ve saygınlık kazanmayı sağlamaktadır.

Her bireyin beynini kullanma kılavuzu, bakış açısı, algılama ve karar verme süreci vardır.

Bireylerin, kendilerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve özgüven oluşturmaları yaşam kalitelerini daha da yükseltebilmelerini sağlar. İletişim, doğru mesaj verme, doğru algılama, etkili bakış açısı, konuşma ve dinlemeyi empati ile kaynaştıran bir eğitimdir.

Bilgimiz, birikimimiz, yeteneklerimiz ne kadar zengin olursa olsun; bu donanımınızı kişi ya da topluluklara veremiyorsak, sahip olduğumuz bu zenginliklerden yeterince faydalanamıyoruz demektir.

Bilmekle, bildiğini aktarabilmek arasındaki farkı daha başarılı ve kazançlı bir yaşamın formülleri için tercih edilen bir seminerdir.

Bir bilgisayar veya cep telefonu aldığınızda yanında bir kullanma kılavuzu verilir. Her beyin ayrı çalışır ve bu gezegene bir kılavuz ile gönderilmiyoruz.

Bir kızıl derili atasözü:  “ Anlamak sevmek demektir ” der. Anlamadığınız hiçbir şeyle uyum kuramazsınız. İlişki kurmak, çözmek,  gelişmek için anlamanız gerekir. İletişime geçtiğimiz insanların beyinlerinin nasıl işlediğini bilmek insani ilişkiler açısından mucizeler yaratır.

İş dünyasındaki uzlaşma genellikle olması gerekenden daha karmaşıktır.

Müzakere, karşı tarafın ilgisi doğrultusunda hareket etmeye başladığı an, en iyi şartları elde etmek için geçen, bir ikna sürecidir. Karşı tarafla yapılan bir çözüm ortaklığı olarak da görülebilir. Ortaklık için zararlardan korunup, yararlar doğrultusunda bilinçli şekilde hareket etmek gerekir. Tarafların her zaman aynı fikirde olmalarını beklemek zaman ve emek kaybını beraberinde getirir.

Ne zaman, ne kadar payla geri çekilmek gerektiğini önceden tespit edebilmek avantaj kazandırır. Tek tek veya duruma göre toplu olarak ön görüşmelerde ihtiyaçları, beklentileri, ikna yollarını strateji ve eylem planlarını hazırlamak, sonuçların kontrolünü beraberinde getirir.

Günümüz rekabet şartlarında farklılık sunacak ve ürünümüzü, müşterinin seçim nedeni haline getirecek çalışma ekiplerine ihtiyaç duymaktayız.

Personelin rekabet üstü olabilmesi, müşteri beklentisinin üstünde davranışlar sergileyebilmesi, ancak kendi işi gibi bir çalışma psikolojisi içine girmesi ile gerçekleşir. Bu beraberinde otokontrolü getirecektir.

Sosyal, akademik ya da mesleki alanlarda daha az risk almaktan, insanlarla karşılaşmaktan, bir iş görüşmesi yapmaktan ya da başarısızlık olasılığı bulunan herhangi bir durumun üzerine gitmekten alıkoyan özgüvenin yetersizliğidir.

Bu odakta tasarımı yapılan eğitim bireysel ve/veya kurumsal alınabilinir.

Artan global rekabette, hızla değişen şartlar karşısında kaliteyi koruyabilmek için bilgi, beceri ve deneyimleri birleştirmek fark yaratıyor.

İnsanlar “ Biz Bir Takımız ” denildiğinde kendilerini tam da öyle hissedemiyorlar. Bireyler gelişimlerini belli bir düzeye getirebildiklerinde ise takım oluşmuş oluyor.

Bazen takım olmayan takımlar, bazen de başarılı olduktan sonra takım olduğunun farkına varan takımlar ortaya çıkıyor.

Takım üyeleri, takımlarına sağladıkları katkının daha fazlasını, gelişim olarak geri alırlar.Bu takımın en önde olmasını sağlar, çünkü bireyken fark edilemeyen tüm kişisel özellikler takım içinde ortaya çıkar..

Bu eğitim ile “Kazanan Takımın Sinerjisi”ni oluşturabilmek, ortak amaçlarını işbirliği içinde, en üst düzeyde bir etkililikle gerçekleştirmek için, bir araya gelen insanları tanımlamak ve grup dinamiklerini bilmekle sağlanabilir.

Birlikte çalıştığımız yönetici, takım arkadaşları, uzmanlar ve müşterilerimizin hızla algılanabilen sunumlara ihtiyaçları vardır.

Etkili sonuçlar elde etmek için, bilgiyi en kısa zamanda verimli bir şekilde aktarma günümüz iş dünyasında hayati bir önem kazanmıştır.

Etkileyici bilgi sunumu, kar amaçlı yeni ürün veya hizmet tanıtımı veya satışların hızlandırılması yöntemleri olabilir. Etkin sunum izleyicileri kendinden emin, saygın ve ikna edici biçimde bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi sağlar. Sunumun sonunda gelen eleştirileri bilinçli cevaplayıp, eleştiri gücünü sunuma katmak, gelen eleştiriden yararlanmak demek olacaktır.

Bireylerin, kendilerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve özgüven oluşturmaları yaşam kalitelerini daha da yükseltebilmelerini sağlar.

Bilmekle, bildiğini gösterebilmenin arasındaki farkı önemseyen birey için kontrolün elde tutulması, ilişkinin eğlenceye dönüştürülmesi, hem kişiye hem de iletişimde oldukları kanallar için tercih edilen olarak çok daha başarılı ve kazançlı bir yaşamın özel hayatta da kullanılabilen formülleri, etkili ve uzlaşan bir görüntü sayesinde gerçekleşir.

İletişimi etkileyici kılmak bir kimlik göstergesidir.

Beden ve yaşam tarzına uygun, hayatına kolaylık sağlayacak, manevi kalitesini yükseltecek, her şeyden önce doğal olacak bir tarz geliştirilir. Ağırlık verilmesi gereken renkler [ kişi ise ten ve damar rengine;  kurum ise işe, mekâna, müşteri ve hedef kitlesine göre ] , aksesuarlar, tarzlar, kullanılması ve kullanılmaması gereken sözler bile bu çalışma içine girmektedir.

BU ÇALIŞMA OLMAYANI YAPIŞTIRMAK DEĞİL KİŞİYİ KEŞFETME VE ÜSTÜNDE ÇALIŞILACAK KONULARIN UZVUYMUŞ KADAR DOĞAL OLMASINI SAĞLAMAYI ÖNCELİK OLARAK ALIR.

Değişen şartların ve gelişen teknolojinin insanlar üzerinde bıraktığı etki genellikle gerginlik meydana getirmektedir. Daha iyi olabilme, gelişime ayak uydurabilme, yerini koyabilme baskısı beden ve kimya üzerinde negatif etkiler oluşturmaktadır.

Bu eğitim katılımcısına farkındalık sağlayarak, yöntem geliştirmek; oluşan ya da oluşabilecek olumsuz stresle çatışmak yerine ondan güç almanın yöntemlerini geliştirmeyi amaçlar. Böylece katılımcılarda, duygu açısından kontrollü, iletişimde başarılı, sonuçları iyi hesaplanmış davranışlar oluşturmak ve motivasyon sağlamak kolaylaşacaktır.

Bu eğitimle katılımcılar ayrıca günlük stres yaşantılarının olumsuz etkilerini kendi başlarına azaltmak için teknikler öğreneceklerdir.

Duyguların Yönetimin ve Duygusal Dinamiklerin Farkında lığını oluşturur.

Kendi iç hallerimizi, dürtülerimizi ve kaynaklarımızı yönetmek, güçlü yanlarımız ve zaaflarımızı bilinmesi, geliştirilmesi, kontrol altına alınması, özgüven oluşturma, hayır diyebilmeyi, özdenetimi sağlamayı hedefler.

Duygular Saldırdığında Yönetilen Kalp, Kafa, Bedenin dengede kalabilmesi Öfkeyi Yönetebilmek ile Mümkün Olur

Otomatik düşünceler, duygu ve davranışlar kontrol altına alındığında yaşamın her alanında yönetim ele geçiriliyor.

Dünya standartlarında ürünleri hayata geçirebilmek için, kaliteyi oluşturacak isteklendirme, ekibin çalışma zaman diliminde, enerjilerini doğru kullanıp daha verimli olması hedeflenmektedir.

Çok dikkat ve enerji isteyen departmanlarınızda; iyi bir motivasyon oluşturmak amacı ile hazırlanmış bu eğitim katılımcılara,  başarılı, kontrollü ve sevgi dolu çalışma imkanı sağlamaktır.

Takım anlayışı ile bireysel başarılardan daha büyük sonuçlar elde edileceğinin bilincini yerleştirmeyi temel alan eğitim tasrımı, verimi engelleyici faktörlere çözüm üretmeyi, bireysel yeteneklerin birleşmesi ile oluşacak ortak kalitenin ve performans standartlarının nasıl yükseltebileceğini göstermeyi hedeflemektedir.

İşletmeler, çevredeki belirsizlikler ve değişikliklerden dolayı, sürekli beklenmedik tehlike veya fırsatlarla da karşılaşmaktadır. Yaşamlarını sürdürebilmeleri de bu tehlikelerden korunmaya ve fırsatları değerlendirebilmelerine bağlı olmaktadır. Öte yandan, sürekli değişen çevre şartları karşısında bünyesinde stratejik çalışmalara yer vermeyen işletmelerin başarılı olma şansı da oldukça az görünmektedir.

Stratejik yönetim konuları içinde yer alan, kriz yönetimi konusu artık, işletmeler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Çünkü tam anlayışla kriz yönetiminden yararlanıldığı takdirde, işletmeler beklenmeyen olaylara hazırlıklı olmakta ve krizleri en az zararla atlatabilmektedir. Öte yandan, kriz yönetimi anlayışının, işletmeler tarafından kullanılmaya başlanması ile işletmeler belirsizliklere karşı hazırlanabilmekte, kriz durumunun olumsuzlukları önlenmekte, çalışanlar zor durumda kalmamakta, zaman kaybı en aza inmekte ve en önemlisi de işletmenin varlığı tehlikeye girmemektedir.

Yetişkin bir bireyin dikkatini 2’ 23’’ çekebilirsiniz. Eğitim esnasında katılımcıların odaklarını (konsantrasyonlarını) en üst seviyede tutabilmek için tekniklerin aktarılması amacı ile tasarlanmıştır. Eğitim uzmanlarının, eğitimlerinde daha yetkin olmalarını sağlamak, ihtiyaçlarının tespitinden başlayarak, eğitimin tasarlanması, uygulanması ve eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi ile geribildirimlerin, yeni eğitim tasarımında kullanımına kadar olan döngüyü, geliştirmeyi sağlar.

Hedef, eğitim teknikleri ve platform becerileri açısından eğitimcilerin bilgilerini yeni stratejilerle güçlendirmek ve iletişim, ses ve beden dili kullanımı konusunda eğitimcilerin bireysel farkındalığını ve becerilerini yükseltmektir.

Okulunuzda ya da işinizde iyi bir konumda olabilirsiniz, hızla gelişen Dünya’da yeni bilgiyeulaşmak için çaba gerekiyor diyenlerdenseniz, hem sanal dünyada hem de kitaplardaki bilgiye hızla ulaşma işinize yarayabilir.

Bilgi üstünlüğü ve kişisel yeterlilik için, hızlı okumaya ihtiyacınız var mı?

Biz buna “Beyinsel Okuma” diyoruz.

Beyin hızınız ile okuma hızınızı ayarlarsanız, aynı süre içinde aldığınız bilginin üç kat fazlasını alabilirsiniz.

Okuma hızı artınca:

*Konsantrasyon artar.  Dikkat dağılması ortadan kalkar ve daha iyi yoğunlaşma sağlanır.

*Zihinsel gezintiler asgariye iner.

*Düşünme, *Algılama, *Değerlendirme,

*Kavrama artar.*Kitaplar çok kısa bir süre içinde okunur.

*ÖSS, OKS ve KPSS’ de sürenin yetmemesi sorunu ortadan kalkarak, soru çözme hızı artar.

Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Fark yaratacak İnovasyon’u hayata geçirmek yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Bu tasarımda hedef, 21.Yüzyılın küresel piyasasında İnovasyon’un büyüklüğünden ziyade işe adapte edilmesi böylece de katma değer sağlamaktır.

Bireyin, gündelik çalışma temposunda, iş yerine ve evine yorgun gelip yorgun çıkması sağlığını, işindeki verimini, kontrolünü, dikkat odağını, motivasyonunu, başarısını ilişkilerini yakından etkiler. Zaman Ve Enerji Yönetimi Eğitim Tasarımı bu etkileşimleri kontrol altına almayı sağlar.

Zamanı kötü planlama ve düşünce süreçleri enerji kayıplarını beraberinde getiren çok etkili bir faktördür. Zaman size hizmet ediyorsa gün içindeki bitkinlik halinden kurtulup, kendinizle, ailenizle, yakınlarınızla suçluluk hissine gerek kapılmadan, düzenli ilişkiler kurabilirsiniz.

Zamanı değil, kendimizi yönetmek önemlidir. plan yapacak bilgi stresi azaltırken, enerjiyi yükseltecek kanalları açar. Eğitim Tasarımı nelerin buna engel olduğunu fark etmek ve onları kontrol altına alma stratejileri kazandırılacaktır.

Günümüzde tüm işletmelerin rekabet avantajı sağlayıp, başarılı olmasının altında yatan ana unsur sahip olduğu, entelektüel sermayedir. Yetenekli, bilgili, işgörenlerin çalışma hayatından aldıkları doyum, direk olarak hizmet ve ürün kalitesine yansıyarak, işletmelerin belirledikleri hedeflere kolayca ulaşmasını sağlayacaktır.

Global ekonomide, stres yaratan olumsuzluklar uzun ve yorucu çalışma saatleri, ücrette tatminsizlik, sektörsel krizler ve rekabet ortamı çalışanlar üzerinde odaklanma eksikliği yaratmaktadır.
Konsantrasyonda azalma kaygı, suçluluk,  depresyon ve öfke gibi negatif duygulanımlar oluşturarak iş tatminini düşürmekte, tükenmişlik sendromuna yol açmaktadır. Hatta verilen hizmet ve ürün kalitesini düşürerek iş başarısına ve verimliliğine önemli ölçüde zarar vermektedir.

Hedef; bilinçli odaklanmak, çalışma ortamında maksimum uyumu sağlayıp, dayanışmayla, direnme gücünü ve verimliliği arttırmaktır.

İLETİŞİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİNİR DEĞER YARATMA

SEMİNER DİZİMİZ üç bölümden oluşmaktadır.

MODÜL 1// DOKTOR – HASTA İLETİŞİMİNDE SİNERJİ

MODÜL 2// HASTA (MÜŞTERİ) İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME için KOÇLUK

MODÜL 3//ZAMAN VE ENERJİ YÖNETİMİ( MOTİVASYON )

Eğitimimiz, sağlık sektöründe değişim ve gelişimin ana kaynağı olan “farkındalık yaratma” bilinciyle tasarlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında her modülün bağımsız olarak, günlük hayatta kullanılabilecek bilgiler verme işlevinin yanı sıra, katılımcıların kurum içi ve dışı ilişkilerini düzenlemede, önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.

MODÜL 1//

Kafasında soru işareti kalmadan kendini güvende hisseden hasta uzun ve zorlu tedavi sürecinde,  aynı hekimi tercih etme eğiliminde olacaktır. Bunlara ek olarak tercih ettiği doktoru diğer ihtiyaç sahiplerine de tavsiye edecektir.

Bu eğitimin amacı konusunda zaten yetkin olan hekimlerin özellikle hastaları ile iletişimlerinin kalitesini arttırmadır. Bu yolla artan güven ortamında doktorun bir cazibe merkezi haline gelmesine yardımcı olmak ve böylece hekimin başarısını desteklemek eğitimden beklenen diğer bir yarardır.

MODÜL 2//

Bu çalışma koçluk ile yönlendirilir.

Bu eğitimin amacı konusunda zaten yetkin olan hekimlerin özellikle yeni hasta potansiyeline ulaşabilmesini sağlayacak bakış açılarını oluşturmaktır.

Bu eğitimde hedef, müşteri ilişkilerinde gerçek başarıyı sağlayan, satış öncesi, esnası ve sonrasında verilen hizmet ve bu hizmetin kalitesini zenginleştirecek gelişim için zemini ortak akılla hazırlamaktır.

Rekabet üstü olabilmek ve beklentileri aşabilmek için hasta (müşteri) ile kurulacak işbirliği, hizmet kalitesini yüksek tutmanın yanında, müşterinin öncelikli tercihi olma ve hastanenin reklamını yapması fırsatını beraberinde getirir. Başka bir hedefte her hekimin katma değer sağlayacak farklı bir yönünü keşfetmesi için gerekli olan beyin fırtınalarını oluşturmaktır.

MODÜL 3//

Bu eğitim, beklentiler bakımından odak noktası olarak, şeyleri ve zamanı değil de ilişkileri koruyup geliştirmeyi ve sonuçlara erişmeyi, kısacası üretim ve üretim yöntemi dengesini korumayı seçmiştir.

İvedilik, bir şeyle hemen ilgilenilmesi gerektiğini açıklar. “Şimdi” demektir bu. Hekimin kendini zaman ve enerji bakımından yönetmesi, hayatına denge getireceğinden zihnini de dinginleştirir. Etkili kişilerin zihinleri soruna değil, fırsatlara açıktır. Onlar fırsatları besleyip sorunları kuruturlar. Önlemleri önceden düşünürler. Böylece hekimin kendini daha özgür hissetmesi öncelikli hedeftir.

Bireysel Gelişim Rehberliği  Eğitim Dizisi ( KOÇLUK )

“ Ne olması” gerektiğini anlatan kişisel gelişim programlarından farklı olarak; değişimin “Nasıl” olması gerektiğini en etkili ve çabuk anlatan bir programdır.

 Yaşamınızdaki davranışlarınızda köklü ve yaratıcı değişimler yaratmak amacıyla kullanabilirsiniz. “Neye sahip olmak” ya da “Ne olmak” istediğinize dayanarak “Ne yapacağınızı” seçebilirsiniz, yöntemlerini (stratejilerinizi) hazırlayabilirsiniz.

Düşünmek, hissetmek ve bunlara göre davranmak, hepsi beynimiz tarafından düzenlenir.